Question: Wat schrijf je in je Tinder bio?

Wat kun je over jezelf vertellen in een cv?

Vertel eens iets over jezelfWaar je energie van krijgt.Wat je bijzonder de moeite waard vond tijdens je studie en eerder werk.Wat je ambities zijn. Je toekomst.Waarom je deze weg/sollicitatie kiest. Je motief.Recente relevante activiteiten.19 Feb 2015

Join us

Find us at the office

Drum- Kolsky street no. 57, 62517 Manama, Bahrain

Give us a ring

Henrick Wertman
+47 414 731 31
Mon - Fri, 11:00-17:00

Tell us about you